Józef Czapski

Józef Czapski (1896 - 1993) - malarz, pisarz, współzałożycielu paryskiej "Kultury". W młodości zdeklarowany pacyfista i admirator malarstwa francuskiego, później więzień sowieckiego obozu w Starobielsku, żołnierz Armii Polskiej Andersa, wreszcie czołowy działacz emigracji polskiej we Francji. 

Produktów na stronie: 20 40 80