MICHAIŁ SZYSZKIN W POLSCE

24.04.2008

6.05.2008 r. w warszawskiej księgarni "Tarabuk" spotkał się z czytelnikami jeden z najciekawszych współczesnych pisarzy rosyjskich, Michaił Szyszkin. Okazją do spotkania była wydana przez naszą oficynę pierwsza książka tego autora na polskim rynku, powieść Włos Wenery. Spotkanie  z humorem, werwą i erudycją poprowadził Aleksander Kaczorowski. Michaił Szyszkin potraktował swoich czytelników bardzo poważnie, choć w jego wypowiedziach nie zabrakło również humoru. Opowiadał o konieczności, a  zarazem wielkim trudzie tworzenia, o genezie powstania nie tylko Włosa Wenery, ale również pozostałych jego dwu powieści - były to opowieści bardzo osobiste. Podziwialiśmy umiejętność autora w przekształcanie najbalniejszych nawet pytań w okazję do bardzo głębokich rozważań. Spotkanie trwało ponad półtorej godziny, a potem jeszcze przez ponad godzinę czytelnicy, już indywidualnie, rozmawiali z pisarzem.