MARIUSZ WILK W KANADZIE

21.10.2008

12 września Centrum Studiów Europejskich, Rosyjskich i Euro-Azjatyckich, a także Związek Studentów Polskich oraz Związek Studentów Ukraińskich i Rosyjskich na Uniwersytecie Torontońskim zorganizowały spotkanie z Mariuszem Wilkiem przybyłym do Kanady na zaproszenie Anny Łabieniec i Krzysztofa Kasprzyka. Pisarz wygłosił wykład: "Północna tropa". Po wykładzie uczestnicy spotkania pytali autora o jego twórczość, interesowały ich też stosunki polsko-rosyjskie oraz historia rejonu Karelii. Następnego dnia w tym samym miejscu odbyło się spotkanie z czytelnikami rosyjskojęzycznymi. 16 września pisarza gościł konsulat RP w Toronto, który wydał uroczysty bankiet, będący jednocześnie podziękowaniem dla sponsorów wyprawy na Labrador, w której brał udział Mariusz Wilk.  Na spotkanie przybyli sponsorzy, dziennikarze, wydawcy, tłumacze, pisarze i czytelnicy. Mariusz Wilk opowiadał o powodach, które przywiodły go do Rosji, o genezie swego cyklu rosyjskiego. Audytorium zadawało mnóstwo pytań związanych z historią i kulturą Karelii, Wysp Sołowieckich i innych rejonów znanych z  książek Wilka. Nie zabrakło również pytań natury osobistej. Pisarz wyczerpująco odpowiadał na pytania czytelników podczas rozdawania autografów. Kolejka była bardzo długa, a sprowadzonych z Polski książek szybko zabrakło. Na dużym ekranie zaprezentowano zdjęcia z wyprawy labradorskiej. Spotkanie zakończyło się późną nocą, pozostawiając jego uczestnikom niezatarte wrażenia. Polonia kanadyjska niecierpliwie czeka na ukończenie książki o Labradorze, która powstaje, jak zdradził psiarz, pod roboczym tytułem "Mielone z karibu".