Zmarł Henryk Chłystowski

08.07.2022

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Henryka Chłystowskiego, wybitnego tłumacza literatury pięknej. Dla naszej Oficyny przekładał z rosyjskiego książki Andrija Kurkowa, Leonida Józefowicza i Guzel Jachiny.

W imieniu redakcji Oficyny Literackiej Noir sur Blanc składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom